Även stora katter som Lodjur spinner och behöver kela ibland!

Lodjuret (Lynx) är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut ända till Sibirien. Numera förekommer arten främst på den Skandinaviska halvön, i östra Europa och delar av centrala Europa, medan den har försvunnit från många andra områden eller i alla fall är väldigt sällsynt i västra Europa.

Trots att lodjurets utbredningsområde historiskt minskat är arten fortfarande ett vitt spritt kattdjur och sammantaget betraktas arten inte som hotad av Internationella naturvårdsunionen. Den senaste inventeringen av lodjur i Skandinavien konstaterade 261 familjegrupper (honor med unge/ungar). Av dessa fastställdes 205,5 i Sverige (en familjegrupp delas med Norge) och 55,5 i Norge.

I jämförelse med förra årets inventeringsresultat har antalet familjegrupper minskat från 221,5 till 205,5 i Sverige.

Hannar väger ungefär 20–35 kg och honor 15–25 kg.

Mer Fakta om Lodjuret (Lynx)
Den förekommer i Baltikum, i östra Polens lövurskogar och i angränsande delar av Vitryssland. Vidare i Tjeckien och hela den Karpatiska bergskedjan i Slovakien, Ukraina, och Rumänien. Dessutom finns lodjur i bergen i norra Grekland och i delar av det forna Jugoslavien. Lon har också framgångsrikt återinförts i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. Därifrån har den spridit sig vidare till Italien, Österrike och nordöstra Frankrike. I Ryssland finns lon i hela tajgaskogsbältet, genom Sibirien och ända bort till Berings sund. Lon lever också i bergstrakterna mellan Svarta och Kaspiska havet och vidare bort mot Himalaya, Mongoliet och norra Kina samt Pakistan.[6]

I sydvästligaste Asien är lodjurets utbredning lokal och gles, men i Sibiriens skogar finns en stor population. I vissa områden, bland annat Kina, är lodjurets status dåligt känd och populationen kan vara minskande. Dess förekomst i centrala Asien är mindre känd, men antas vara glesare till sporadisk norr om Himalaya.

(källa: wikipedia)Bli medlem!

Kom med och bli en Gillare du med! Som medlem kan du tävla, ladda upp klipp, rösta, dekorera din personliga medlemssida och mycket mer.

Bli medlem

MIN KORG

Checkout Korg